ติดต่อเรา

ปัญหาเฉพาะการเรียกเก็บเงิน

สั่งประมวลผลเริ่มต้น throughwebsite กับ ENS และประมวลผล โดย SafeCart (RevenueWire) ติดต่อ Safecart เลือกติดต่อตามสถานของคุณ:

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: โทรศัพท์ 1-855-432-0727 (M-F 6 am – 5 pm PST) หรือคุณอาจติดต่อ Safecart ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผ่านทางอีเมล์ที่ customerservice@safecart.com

ในสหราชอาณาจักรและยุโรป: โทรศัพท์ 0800 408 3985 (เฉพาะสหราชอาณาจักร) หรือ + 44 1429 243124 หรือคุณอาจติดต่อ Safecart ทั่วโลกผ่านทางอีเมล์ที่ support@safecart.com

© Copyright 2017-2021. All Rights Reserved.